We stellen aan onze klanten steevast deze vraag: Waar staat het digitaal onderwijs op uw school anno 2020? Een relatief eenvoudige vraag die in de praktijk lastig te beantwoorden blijkt.  

 
Doorgaans beantwoorden diverse scholen deze vraag in de trant van:  

 • Onze leerlingen beschikken over een device ter ondersteuning van de lessen;  
 • We innoveren ons onderwijs door meer gebruik te maken van de ELO; 
 • We hebben de infrastructuur vernieuwd, waardoor we beter onderwijs kunnen bieden; 
 • We zijn overgestapt naar Office 365 of G-Suite; 
 • We gaan meer doen met data en AI; 
 • We hebben een aantal docenten uit geroosterd om innovatie te borgen. 

Welk probleem lossen we hier nu mee op? Welke bijdrage levert een dergelijke investering nu concreet aan het verbeteren van het onderwijs?

Scholen gaan er van uit dat een investering in ICT automatisch rendement oplevert, maar is dit wel zo? 

Het innovatie dilemma 

De grootste fout die we in de praktijk zien is de veronderstelling dat het gedrag van mensen automatisch mee verandert bij de introductie van een nieuwe innovatie. Dit is niet zo.

Om deze reden stellen de meeste ICT-leveranciers een uitgebreid trainingsaanbod samen of ze verlenen ondersteuning om adoptie te realiseren.

Deze werkwijze richt zich op het opvoeden van gebruikers in het gebruik van een specifiek product. De hoop is dan dat dit tot een structurele gedragsverandering leidt. 

Dit is de wereld op zijn kop. Je schaft een product aan, zodat je vervolgens aan de gebruikers gaat uitleggen hoe ze het moeten gebruiken. Hierdoor staat het product centraal en niet de daadwerkelijke oplossing voor het probleem en daarvoor hebben we het product in eerste instantie aangeschaft.  

Hoe dan wel?

Om deze vorm van tunnelvisie te voorkomen dien je vooraf een duidelijke strategie te formuleren.

Hiermee krijg je een concreet plan dat de basis vormt voor de ambitie tot verandering.

Een dergelijk plan overstijgt de techniek en stelt de uitdagingen van de eindgebruiker centraal.  

Vooraf schets je een helder beeld van de problematiek en de gewenste gedragsverandering. Je kunt dan tussentijds bijsturen en meten in hoeverre de gekozen aanpak ook daadwerkelijk het juiste effect heeft. 

Laten we dit vertalen naar een voorbeeld uit de praktijk:

We zien dat veel scholen devices inzetten om het onderwijs te ondersteunen met als doel om de kwaliteit te verbeteren. Het succes van een dergelijke aanpak meten ze aan de hand van de aantallen devices. 

Dit is een duidelijk meetbare doelstelling, maar het zegt niets over het daadwerkelijk onderwijskundige gebruik en succes hiervan.

Scholen klagen dat de resultaten in de praktijk nogal tegenvallen.

De oorzaak is de aanname, dat als we een gebruiker van technologie voorzien dit automatisch leidt tot een gewenste gedragsverandering.  

Natuurlijk zijn er enthousiaste docenten die op een actieve manier deze instrumenten gebruiken. Hier tegenover staat een groep docenten die onvoldoende weet welke mogelijkheden nieuwe technologie biedt.

Door een helder beeld te schetsen van de uitdaging waarmee je deze docenten confronteert, kun je ze gericht ondersteunen. Hiermee voorkom je het gevoel dat je ze aan hun lot overlaat.  

De randvoorwaarden voor het boeken van succes 

Welke strategie heb je nodig om bovenstaande problemen succesvol het hoofd te bieden? Onderwijskundige en technische kennis horen natuurlijk aanwezig te zijn. Het is vanzelfsprekend dat de school beschikt over een moderne, veilige en stabiele infrastructuur. 

De docenten en leerlingen moeten zorgeloos gebruik kunnen maken van de geboden voorzieningen. Immers, als de basis voorzieningen niet goed functioneren of verouderd zijn, dan belemmert dit de gebruikers in het uitvoeren van hun taak.  

Onderwijskundige belangen

Een vergelijkbare situatie ontstaat als we kijken naar maatregelen in verband met beveiliging en privacy. Als deze botsen met onderwijskundige belangen, dan moet je hiervoor passende maatregelen nemen om tot een functionerende situatie te komen.  

Dit vraagt om een aanpak die een perfecte balans brengt tussen de facilitaire- en onderwijskundige voorzieningen. De school is zo in staat om de regie in handen te nemen en de uitdagingen richting de toekomst zelfstandig aan te gaan. 

De Brite Future Scan 

Om scholen te ondersteunen bij het succesvol implementeren van ICT moet dit worden losgetrokken van specifieke producten en clouddiensten.

Eerst schets je een objectief beeld van de staat waarin de organisatie zich bevindt. Dit combineer je met de geformuleerde ambities voor het verbeteren van het onderwijs. Je stelt dan een concreet plan op waarmee je de innovatieagenda ondersteunt. 

Met de Brite Future scan introduceren we een uniek aanbod, waarbij de technische kennis van Brite en de organisatorische kennis van Future Ready zijn samengevoegd, om scholen te voorzien van de noodzakelijke handvatten richting de toekomst.

Met onze gecombineerde specialistische kennis bij ruim 300+ VO scholen ondersteunen we instellingen bij het vormgeven van de randvoorwaarden voor succesvol en modern digitaal onderwijs. 

Onze aanpak 

We gaan met u in gesprek over actuele problemen & knelpunten en de wensen & ambities van uw school. Via dit onderzoek krijgen we een goed overzicht hoe we tot structurele verbeteringen komen die uw school wenst.

Aan de hand van een bewezen aanpak doorlopen wij met de school de volgende stappen: 

 • Technische Scan 
 • Beveiliging 
 • Infrastructuur 
 • Onderwijsapplicaties 
 • Workshop met de gebruikersorganisatie 
 • Workshop met het management 
 • Rapportage en feedback 
 • Management Presentatie  

Het resultaat 

Een objectieve rapportage en maatwerk voor uw school! Met duidelijke stappen die richting geven voor doelgerichte innovatie naar de gewenste situatie. Hiermee wordt de brug geslagen tussen onderwijs en de investeringsagenda, waarbij het resultaat centraal staat om de juiste verandering te realiseren.  

Investeren ten dienste van beter onderwijs

Door uw investeringsagenda te verbinden aan de Brite Future Scan krijgt u de mogelijkheid om problemen op te lossen en weet u zeker dat uw investeringen optimaal ten dienste komen van het onderwijs.

Het onderzoek verplicht u tot niets, het is een instrument waarmee u prioriteiten stelt en welke richting geeft aan investeringen richting het nieuwe schooljaar.  

 
Wilt u hoogwaardig kwalitatief onderwijs voor de juiste investering? 

Met blije leerlingen, enthousiaste docenten en tevreden bestuurders tot gevolg? 

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij jou op locatie.

Of bel T. 053 – 20 30 404.