Storende cliënt netwerken of interferentie op het zorgnetwerk niet meer voor hoeven komen. De oplossing hiervoor is het inrichten van privé netwerken voor cliënten binnen het WiFi-netwerk van een zorginstelling. 

De inrichting van privé netwerken voor cliënten kun je uitvoeren met normale accesspoints (AP’s). Er zijn echter ook slimme accesspoints die meer mogelijkheden bieden voor zowel de cliënt als de zorginstelling. Lees wat de mogelijkheden zijn.

Slimme accesspoints met Bluetooth bieden meer mogelijkheden.

5 toegevoegde waarden voor cliënten en zorginstelling:

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

1. Door in elk appartement dit slimme accesspoint te plaatsen, is het voor cliënten mogelijk om extra (bedrade) apparaten te koppelen met het accesspoint, zoals een printer, AppleTV of een vaste computer. 

2. Een zorginstelling kan zelf IP-TV beheren en aanbieden aan cliënten. Een slim accesspoint biedt de mogelijkheid om in de appartementen een IP-TV box te koppelen op de netwerkinfrastructuur. Cliënten kunnen dan TV kijken via een door de zorginstelling beheerd systeem. 

3. Op dit accesspoint is een extra PoE netwerkpoort aanwezig. Hier kan bijvoorbeeld een IP-camera of zorgcamera aangesloten worden voor intensievere monitoring van een cliënt mocht dat nodig zijn.  

4. Deze slimme accesspoints hoef je niet aan een plafond te hangen, maar kun je op een wand plaatsen. 

5. In dit accesspoint is een ingebouwde Bluetooth BLE4.1 beacon. Deze zorgt voor aanvullende domotica connectiviteit in de appartementen. Via het wifi-netwerk is het mogelijk om Bluetooth datagegevens te verzamelen en te versturen naar achterliggende domotica oplossingen. 

Wat doet een Bluetooth beacon?

Het is belangrijk om het verschil te weten tussen standaard Bluetooth en Bluetooth Lower Energy beacons. Standaard Bluetooth verbruikt hoog vermogen en zendt informatie over langere afstanden die geschikt zijn voor bijv. Bluetooth speakers. Een BLE beacon stuurt minder gegevens over een kleiner bereik en gebruikt daarbij minder stroom.   

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Een BLE beacon is een kleine radiozender. Wat functie betreft kun je ze vergelijken met een vuurtoren. Doorlopend sturen ze BLE signalen uit. Het is een 1-weg zender die informatie verzendt, maar niet kan luisteren. De BLE beacons zijn niet op de hoogte van aanwezige apparatuur zoals bijv. smartphones of tablets. 

Leuk, maar wat heb ik daar aan?

Door op een smartphone of tablet een app te installeren die een beacon herkent, zijn gebruikers te traceren. Niet het beacon traceert de gebruikers, maar de app doet dit en wordt geactiveerd. De smartphone stuurt het ID-nummer dat aan het beaconsignaal is gekoppeld naar de cloud server. De server weet nu dat de smartphone in het bereik van een bepaald beacon is en waar de gebruiker zich bevindt.  

1. Omdat het locatiebepaling van verpleegkundigen mogelijk maakt

Voor plaatsbepaling van verpleegkundigen is deze toepassing uitermate geschikt. Je kunt zien waar zij zich op welk tijdstip bevinden. Bij het naar binnen en naar buiten gaan van een kamer van een cliënt zou je dit kunnen gebruiken. Als je dit koppelt aan een ECD, dan hoeft een verpleegkundige niet in te vullen wanneer het bezoek aan de cliënt begint en eindigt.

Reken je dit door over alle aanwezige verpleegkundigen dan realiseer je hier een grote tijdbesparing mee. 

2. Omdat het op het juiste moment de juiste informatie geeft

Het is mogelijk om voor een bepaalde locatie specifieke informatie te versturen.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Een verpleegkundige is bijv. in de kamer van mevr. de Jong. De server weet dat en kan dan specifieke informatie over mevr. de Jong sturen. Een verpleegkundige kan dan de actuele status van mevr. de Jong inzien en is direct op de hoogte.

In de detailhandel wordt deze technologie veelvuldig toegepast. Kom je in de buurt van een bepaald BLE beacon dan kan er een bericht op je smartphone binnen komen dat een winkel een aanbieding heeft of dat een restaurant een speciaal dagmenu heeft. 

3. Omdat je het leefpatroon van cliënten inzichtelijk kunt maken

Bij gebruik van BLE beacons kunnen bewegingen van een cliënt worden bijgehouden. Bijvoorbeeld om het dagelijkse leefpatroon te analyseren. Zijn hier op een bepaald moment afwijkende gedragingen dan kan er iets aan de hand zijn en kan de verpleegkundige actie ondernemen. 

4. Omdat het de cliënt meer privacy geeft als vervanger voor camera’s

BLE beacons kunnen ook dienen als vervanger voor camera’s in cliëntappartementen en bieden hierdoor een grotere mate van privacy voor de cliënt. 

Kortom, door in appartementen deze slimme accesspoints te plaatsen, wordt voorzien in een optimale connectiviteit voor cliënten en extra mogelijkheden voor een zorginstelling. 

Wilt u meer informatie, neemt u dan vrijblijvend contact op of bel met t. 053 – 20 30 404