Dé WiFi & ICT specialist voor het onderwijs & de zorg

Een handig hulpje voor alle systeembeheerders van scholen

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

EduLinQ, Identity Management, de ervaringen met dit nieuwe “hulpje in de scholen” zijn super positief!

Identity Management is voor scholen een onderwerp wat actueel op de agenda staat. Nadat een administratie een nieuwe gebruiker heeft aangemaakt in bijv. Magister of Somtoday dan moet de ICT afdeling aan de slag. Op tal van plaatsen deze gebruiker aanmaken, rechten geven, een licentie toewijzen en wachtwoorden aanmaken.

Een veelvoorkomende, repeterende en vaak saaie actie. In de praktijk kost dit systeembeheerders kostbare tijd en waar gebruikers vaak op moeten wachten voor ze aan de slag kunnen.

Identity-Robot assistent voor het schoolnetwerk

EduLinQ lijkt als het ware op een identity-robot assistent in je netwerk. Je leert dit handige hulpje 1x alle veelvoorkomende identity taken en hij maakt voor elke nieuwe gebruiker alle repeterende zaken automatisch aan vanuit de schooladministratie. 200 keer, 500 keer of 2500 keer altijd direct, consistent, nooit ziek en altijd gemotiveerd.

Een Windows netwerknaam, WiFi netwerk toegang, emailadres, rechten, koppelingen naar Office 365, It’s Learning, Zermelo, Microsoft Teams etc. 

Alles in één keer geregeld.

 

Privacygevoelige gegevens van leerlingen beveiligen

Ook de privacy staat bij EduLinQ hoog op de agenda. Hoe gaan we om met gevoelige gegevens van leerlingen en medewerkers? Hoe voorkomen we dat privacygegevens of wachtwoorden op straat komen te liggen als er iets fout gaat?

Hoe ontlasten we de ICT afdeling als leerlingen hun wachtwoord kwijt zijn? En wat doe je als dat buiten schooltijd is. Bijvoorbeeld rondom toetsweken en je in het weekend niet verder kunt omdat je niet meer kunt inloggen. Wat kun je dan doen?

Wachtwoordbeheer in meerdere schoolsystemen

Nu waren er al een aantal Identity systemen in de onderwijsmarkt die in de basis iets soortgelijks deden. Ook zijn er creatieve systeembeheerders die zelf met database of Excel bestanden en scripting handige dingen doen om wachtwoorden in meerdere systemen in te brengen. Hierover ontvingen wij de laatste jaren veel opmerkingen:

  • Soms moest je eerst lid worden van een soort vereniging en nogal dure licenties afnemen; dit leefde vooral onder de oude Novell adepten. Ook de nieuwe afgeleide varianten en hun licenties maken de oplossing voor veel scholen nog steeds erg duur.
  • Sommige oplossingen uit het verleden zijn de laatste jaren onvoldoende doorontwikkeld, niet GDPR proof gebleken en de continuïteit van de oplossing of het gehele bedrijf staat soms ter discussie. Als school wil je wel enig houvast van een toekomstbestendig systeem. Een systeem welke voldoet aan de geldende normen qua privacy.
  • Een andere veel voorkomende oplossing is een geweldige “technische toolbox”, waar je met unieke scripting technieken bijna alle wensen aan elkaar kunt programmeren. Maar voor systeem-beheerders is het technisch bijna niet te beheren en jaarlijks heb je vaak meerdere dagen dure consultants nodig om je overlopende boekjaren goed te regelen of aanpassingen door te voeren. Met de GDPR zien we dan ook het laatste jaar enige terughoudendheid op wat er nog wel en niet wordt doorgevoerd.

Kortom, er zijn veel vragen van scholen wat anno 2018 – 2019 een verstandige keuze voor ze is. Hoe kunnen ze het eenvoudig beheren, veilig kunnen werken en ze met één actie een gebruiker in alle facetten van het netwerk kunnen aanmaken en beheren in plaats van dit steeds opnieuw handmatig door te voeren.

Bekijk in onderstaande (korte) animatie over hoe EduLinQ deze problemen aanpakt & oplost!

https://vimeo.com/217507266

Praktijkvoorbeeld:

Een school gebruikt een ander Identity systeem, maar deze kan niet goed overweg met het terugschrijven van nieuwe wachtwoorden naar bijv. Magister of sommige andere systemen. Na een wachtwoordreset ontstaan er daardoor toch vaak verschillende wachtwoorden voor gebruikers. Uiteindelijk lopen veel gebruikers daardoor toch weer rond met 3 verschillende wachtwoorden wat in de praktijk zeer verwarrend voor ze is.

digitale schoolsystemen in het vo onderwijs

Omdat we vanuit Brite meer dan 300 VO scholen bedienen en ook in het WiFi netwerk, het vaste netwerk en op de firewall graag precies weten wie er met welke identiteit toegang krijgt en welke rechten er toegestaan zijn, is een unieke naam / wachtwoord combinatie essentieel. Als we vanuit de schooladministratie (Magister of Somtoday) het educatieve account oppikken als bronbestand en vervolgens deze inlezen naar alle gewenste veel voorkomende systemen, dan is dat ideaal voor het moderne onderwijs.

En dan wel graag direct AVG/GDPR proof, een comfortabele wachtwoord reset door een gebruiker en direct beschikbaar in alle systemen zonder handmatige actie van de ICT afdeling. Daar hebben we de afgelopen jaren hard aan gewerkt en intensief samengewerkt met enige toonaangevende VO scholen. Hier hebben we bestaande systemen overgezet naar ons nieuwe educatieve platform en die nu beschikbaar is voor alle VO scholen met Magister en Somtoday.

EduLinQ is het meest moderne Identity Management programma welke specifiek voor het Voortgezet Onderwijs ontwikkeld is.

Door te werken met standaard onderwijs connectoren en modulen die veel VO scholen gebruiken, sluiten we het gebruik van maatwerk in de software uit.

Dat scheelt enorm in beheer, ondersteuning en ontwikkelingskosten. Natuurlijk werkt niet elke school 100% identiek, maar de operationele verschillen kunnen we grotendeels in de standaard inrichting gewoon instellen zonder duur maatwerk.

onderwijsapplicaties koppelen

Koppeling met onderwijsapplicaties

Voor de meest gangbare onderwijsapplicaties hebben we voor bijv. Magister en de Microsoft Active Directory of Microsoft Azure AD al connectoren ontwikkeld die elke school nu laagdrempelig kan gebruiken.

Het EduLinQ systeem is zeer robuust en getest tegen 1 miljoen gebruikers, dus voor elke VO school meer dan krachtig genoeg.

 

 

Van een school die is onlangs is overgestapt op EduLinQ kregen wij de volgende review:

“Onze eerste ervaringen zijn positief. Het aanmelden van de nieuwe leerlingen aan het begin van het nieuwe schooljaar verliep vlekkeloos. Ze hebben allemaal een brief gekregen met de gegevens en waren in “no time” ingelogd op WiFi, Chromebook en Magister. Daarna ook alle bestaande leerlingen voorzien van EduLinQ gegevens. Fijn dat ze nu zelf wachtwoorden kunnen resetten en bij vergeten dit ook zelf weer kunnen aanpassen”.

“Vanuit de GDPR hebben we ook veel (meer) communicatie met ouders en leerlingen en moeten we vaker om toestemming vragen. Vanuit EduLinQ kijken we nu samen met de EduLinQ specialisten van Brite hoe we de on-boarding portal ook kunnen inzetten om dit in de toekomst verder te vereenvoudigen”.

1. Eenvoud: Eén wachtwoord voor alle digitale systemen

Een leerling heeft voor elk digitaal systeem dezelfde (sterke) inloggegevens en de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de school inloggegevens 24/7 direct zelfstandig te wijzigen of resetten. Alleen de eindgebruiker weet zijn of haar wachtwoord en niemand anders.

2. Gemak: Eenvoudig en zelfstandig aanmelden van nieuwe gebruikers

Gebruikers die worden aangemaakt in de schooladministratie (bijv. Magister of SOMtoday), worden gelijktijdig ook aangemaakt in de Windows Active Directory en alle andere gekoppelde diensten.

3. Veiligheid: Beveiliging van privacy worden geborgd

EduLinQ voldoet aan de AVG/GDPR wetgeving waarmee de veiligheid en privacy geborgd zijn. Wachtwoorden worden niet uitgedeeld. De leerling genereert zelf één sterk wachtwoord welke sterk zijn versleuteld en niet te exporteren zijn naar .CSV bestanden. Omdat de gebruiker te allen tijde zelf kan beschikken over zijn of haar gegevens sluit EduLinQ perfect aan op de nieuwe AVG/GDPR wetgeving.

4. Kostenreductie: Vermindering van administratieve handelingen voor de school

EduLinQ geeft minder administratieve belasting voor de school en is dus kostenbesparend. Het volledige automatische proces is minder arbeidsintensief en geeft minder kans op lees- en typefouten.

Met zo’n modern “robot hulpje” houd je als systeembeheerder eindelijk eens tijd over voor de meer belangrijke zaken in je ICT omgeving waar je anders niet aan toekomt.

Interesse in EduLinQ en een vrijblijvende presentatie op je school? Bel Brite op t. 053 – 20 30 404 óf laat hier een bericht achter.

Ook interessant