ICT netwerk scan voor VO scholen

Wacht niet af > Start nu met een ICT quick scan in uw school.

ICT netwerk scan (ten behoeve van GDPR)

Uit onze bevindingen blijkt dat maar liefst 80% van de netwerken binnen VO scholen op dit moment niet voldoet aan de GDPR 2018 privacy wetgeving.
Op basis van tientallen ICT scan’s en second opinions die we op verzoek van bestuurders in 2017 al hebben uitgevoerd aan de ICT infrastructuur, komen we tot deze onthutsende conclusie.

We zien een actueel probleem ontstaan in de ICT netwerkinstallaties van bijna elke moderne school, óndanks de aanname & overtuiging van ICT managers en de meeste WiFi leveranciers.

Wacht dus niet af > start nu met een ICT quick scan in uw school.

Preventief aan de slag met privacy in uw school

Controleer nu uw schoolnetwerk op de nieuwe generatie datalekken ten behoeve van de GDPR en privacy in uw school.

Boek nu dé ICT datalek scan voor uw school.

ICT netwerk scan: Hoe gaan we te werk?

De eerste stap is om dit samen met het schoolmanagement op te pakken. Met een korte “ICT quick scan” op locatie controleren we of uw school in de positieve categorie (20%) of in de andere (80%) categorie valt en er op korte termijn acties gewenst zijn.

Tijdens die scan kijken we tevens naar de andere elementaire educatieve functies van het WiFi netwerk en veel voorkomende issues.

Een probleem komt zelden alleen en meestal vinden we in de “lekke WiFi netwerken” ook andere verbeterpunten. Zeker wanneer scholen er intensiever gebruik van gaan maken.

 

Voor scholen die dit aan willen pakken bieden we een tweetal screening opties:

  • Optie 1)  WiFi “quick” scan – 250,- excl. btw:
    Dit is een korte, snelle en voordelige controle van het WiFi netwerk. Hierin controleren we voornamelijk de WiFi installatie op de hierboven beschreven datalekken en rapporteren we deze terug aan de schooldirectie.
  • Optie 2) Volledige ICT scan – 1450,- excl. btw:
    Bij deze scan wordt de gehele infrastructuur van een locatie doorgelicht. De scan omvat het WiFi netwerk, vaste netwerk met patchkasten, switches, netwerkkoppelingen, firewall, internet ontsluiting, VLAN’s en beperkende (beschermende) veiligheids policies in het netwerk, redundancy, prestaties en aanbevelingen over de gehele infrastructuur.

Kortom de gehele netwerkketen wordt onder de loep genomen. Inhoudelijk wordt de inrichting van alle apparatuur fysiek nagekeken en op implementatie getoetst en gerapporteerd.

 

Uitkomsten van de scan – verbeter- & stappenplan

De uitkomsten van de scan worden voorzien van een rapportage en presentatie aan de directie van de school.

Op basis van die uitkomsten en besprekingen definiëren we waar nodig een verbeter en stappenplan, inclusief adviezen over visie en beleid op basis van onze ervaringen bij meer dan 300 andere VO scholen.

Op die manier kunt u uw ICT infrastructuur en organisatie spiegelen aan honderden succesvolle scholen die we hier al mee hebben geholpen.

 

Meer zekerheid over de privacy van uw schoolnetwerk? 

Doe nu de test > direct aanmelden ICT datalek scan

Meld u hier aan of bel Brite op: 053 – 20 30 404.

 

Reeds klant bij Brite?

 

Klanten die reeds gebruik maken van onze Brite WiFi 3.0 oplossing zijn reeds beveiligd tegen deze datalekken. Zij hoeven geen acties te ondernemen.

Tijdens onze jaarlijkse APK-keuringen controleren we dit nogmaals en worden de resultaten vermeld in het APK-keuringsrapport.

 

Preventief aan de slag met privacy in uw school

Controleer nu uw schoolnetwerk op de nieuwe generatie datalekken ten behoeve van de GDPR en privacy in uw school.

Boek nu dé ICT datalek scan voor uw school >