Dé WiFi & ICT specialist voor het onderwijs & de zorg

Brite nieuwe leverancier Technologie & Zorg Academie (TZA)

Deel dit bericht

De Technologie & Zorg Academie (TZA) voorheen de Twentse Zorg Academie, is een geweldig initiatief waarin zorginstellingen, gemeentes, scholen en leveranciers samenwerken. De grondleggers van de TZA zijn: ROC van Twente, Zorginstelling Livio, Loohuis Installatietechnieken, Loohuis Communicatie & Beveiliging, Roessingh Research & Development en de Gemeente Enschede.

Deze partijen zijn ervan overtuigd dan intensieve, regionale samenwerking noodzakelijk is voor de ontwikkelingen, organisatie en uitvoering van nieuwe zorgarrangementen. Zij trekken samen op in de TZA en het doel is dat ook andere partners vanuit de 3 O’s (Onderwijs, Ondernemers en Overheid) actief gaan participeren in de TZA.

De TZA beschikt over een state-of-the-art living lab omgeving waarin zorgproducten en eHealth kunnen worden getest op gebruiksvriendelijkheid en gebruikservaring.

In deze vernieuwende omgeving kunnen studenten, professionals en belangstellenden kennis maken met ontwikkelingen gericht op behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie.

Technologie & Zorg Academie Visie van de TZA

De zorgvraag zal de komende jaren sterk veranderen: vergrijzing neemt toe en het aantal zorgverleners daalt. Deze trend heeft grote gevolgen. Samen met zorg- en kennisinstellingen, gemeenten en innovatieve bedrijven richt de TZA zich daarom op technologie en toepassingen die het langer zelfstandig thuis blijven wonen bevorderen.

Schermzorg, thuismetingen, (zorg)robotica, digitale portals, het gebruik van zorgtechnologie groeit explosief. Professionals en zorgorganisaties worden hier steeds vaker mee geconfronteerd en maken er meer gebruik van. In de communicatie, de praktische uitvoering van zorgverlening en bij het behoud van zelfstandigheid, speelt zorgtechnologie in toenemende mate een rol. Dit vraagt om bijstelling van competenties van huidige en toekomstige professionals. Toekomstbestendige professionals hebben kennis van de technologische actualiteit en kunnen dit in verschillende situaties toepassen. Dat maakt de TZA mogelijk.

Zorgproducten in het TZA lab

De kennis en ervaring van Brite sluit goed aan bij de TZA

Directeur Eric Wolkotte van de TZA en Gert Snijders van Brite zijn tot de conclusie gekomen dat de knowhow van Brite goed aansluit bij de doelstellingen van de TZA. Brite zal als leverancier haar kennis inbrengen als overige leveranciers, zorginstellingen, gemeentes of scholen hier om vragen. Nu steeds meer nieuwe technologische toepassingen in de zorg gebruik maken van WiFi is deze ervaring en kennis een meer dan toegevoegde waarde voor de TZA.

Het WiFi netwerk dat het altijd doet

Brite hanteert niet voor niets de uitspraak: “Het WiFi netwerk dat het altijd doet”. Zeker in de zorg is dit een actueel thema. Tijdens de onlangs gehouden Zorg & ICT beurs in Utrecht werden onze mensen vaak geconfronteerd met opmerkingen dat er nogal wat haperingen voorkomen in ICT-/WiFi netwerken van zorginstellingen.

Onacceptabel! Juist in de zorg moeten zorgverleners er op kunnen vertrouwen dat nieuwe technologie hen ondersteunt en niet dat het hen op bepaalde momenten in de steek laat. Het accepteren van nieuwe technologie zal een knauw krijgen en het vertrouwen daarin zal er niet groter op worden als een toepassing niet werkt.

Brite wil graag haar steentje bijdragen om te zorgen dat zorginstellingen kunnen beschikken over een goed functionerend netwerk.

Tevreden cliënten, tevreden zorgverleners en tevreden zorginstellingen. Dat is de reden om te participeren met de TZA.

Meer weten wat de TZA voor u kan betekenen? www.tza.nu

Ook interessant