Dé WiFi & ICT specialist voor het onderwijs & de zorg

Zo wordt bellen over wifi bij jouw zorgorganisatie een succes

Deel dit bericht

Is bellen over wifi bij jouw zorgorganisatie een succes? Ja? Dan heb je leveranciers met kennis van zaken. Nee? Dan moet je met je leveranciers om tafel. Als alle neuzen dezelfde kant op staan, wordt bellen over wifi een succes. De zorgorganisatie, de zorgtechnologieleverancier, de telefoniepartij en de wifi- en ICT-netwerk partner zijn hierbij betrokken.

Hoe wij dat doen?

Iedere situatie is anders. Is het een oud of nieuw gebouw, welke zorgsmartphone wordt gekozen, op welke VoIP-oplossing valt de keuze, welke apps pas je toe, enz.? Zorg dat deze onderdelen binnen de keten helder zijn als je met de partijen om tafel gaat.

Afspraken maak je met elkaar en leg je vast in een interoperabiliteitsdocument. Dit is de leidraad waar de partijen op terug vallen als dat nodig is. Je creëert een nulmeting, stelt het document op en je houdt elkaar aan de gemaakte afspraken. In het document zet je alle ins en outs waarmee je als samenwerkende partijen te maken krijgt. Wat wil de zorgorganisatie, welk type toestel, maar ook de techniek en randvoorwaarden erachter.

Maak gebruik van een ‘proeftuin’

Komen er wijzigingen vanuit de fabrikant, dan neem je deze niet direct over. Je gaat daarover met elkaar in overleg. Er komt bijv. een nieuw type firmware op de smartphone. Als hierdoor gesprekken wegvallen of hakkelend zijn dan is dat negatief voor je zorgverlening. En dat wil je niet. Van te voren leg je vast dat je een bepaalde afdeling als proeftuin gebruikt. Van deze afdeling zijn er 5 zorgverleners die de aangepaste toestellen gebruiken. Je test dan het toestel zonder dat de afdeling of locatie er last van heeft. Zijn de resultaten in orde, dan pas je de wijziging toe op de hele locatie. Zijn de resultaten onvoldoende, dan ga je afstellen, optimaliseren en verfijnen. Net zo lang totdat de resultaten goed zijn.

Veiligheid of functionaliteit?

Als er vanuit veiligheidsoverwegingen met spoed wijzigingen nodig zijn, dan is de vraag: wat is belangrijker de veiligheid of de functionaliteit van het toestel? Hierover zal van hogerhand een beslissing moeten komen. Je grijpt óók dan terug naar het document en de afspraken die je daarover maakte.

De juiste toestel keuze

De keuze voor een goed toestel is het belangrijkste. Goedkoop is te vaak duurkoop. Wat in het begin een voldoende keuze lijkt, kan korte tijd later niet meer voldoen. Je kunt dan afstellen en optimaliseren tot je een ons weegt, maar het resultaat blijft onvoldoende. De toestellen hebben de capaciteiten niet, laten zich slecht of niet optimaliseren door beperkte instellingsmogelijkheden of hebben een slechte wifi-kaart en functioneren daardoor niet in een drukke omgeving zoals een zorglocatie.

Laat je adviseren

Gebruik de kennis van de samenwerkende partijen en benut hun expertise. Weet wat je als zorgorganisatie wilt betekenen voor je cliënten en zorgverleners. Laat je adviseren over de te nemen keuzes. Als je overeenstemming hebt, leg dan die uitgangspunten vast en ga met elkaar aan de slag. Het antwoord op de vraag “Is bellen over wifi bij jouw zorgorganisatie een succes?” luidt dan: JA. 

Maak gebruik van de expertise van Brite. Wij helpen je graag om bellen over wifi een succes te maken. Onze experts zijn bereikbaar op tel. 053 – 20 30 404 of [email protected]l

Ook interessant