Dé WiFi & ICT specialist voor het onderwijs & de zorg

EduGuard: Waarborgen van digitale veiligheid in de school

Deel dit bericht

Nog een weekje en dan kunnen we in het onderwijs alweer genieten van de meivakantie. Met frisse zin en opgeladen accu’s kunnen we daarna van start met de laatste maanden onderwijs in dit schooljaar. Als we vooruitkijken naar de komende tijd dan zien we één belangrijke prioriteit op de agenda staan voor scholen: waarborgen van digitale veiligheid in de school.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft aangegeven dat de digitale veiligheid in het primair en voortgezet onderwijs naar een hoger niveau moet. Daarom zal het ministerie jaarlijks investeren in het verbeteren van de digitale veiligheid. Eén van de maatregelen daarbij, is het ontwikkelen van een normenkader voor privacy en informatiebeveiliging, zodat alle scholen weten waar ze aan moeten voldoen. Op termijn zal dit normenkader verplicht worden met extra toezicht en externe audits.

Hoe krijg je als schoolbestuur een goed inzicht in de risico’s zodat je goede keuzes kunt maken op het gebied van het aanscherpen van digitale veiligheid in de school?

De verantwoordelijkheid om de digitale veiligheid van medewerkers en leerlingen te waarborgen ligt bij de schoolbesturen. Om dit te faciliteren, worden schoolbesturen ondersteund bij de professionalisering van hun personeel door middel van een centraal scholingsaanbod en cybercrisisoefeningen. Vanaf het schooljaar 2023-2024 zal het voor schoolbesturen verplicht zijn om in hun jaarverslag aandacht te besteden aan informatiebeveiliging en privacy.

Daarnaast zal er ondersteuning komen in de vorm van een Computer Emergency Response Team (CERT), ook wel bekend als de ‘digitale brandweer’, waar scholen terecht kunnen bij een incident.

Dit zijn flinke aanscherpingen voor scholen, maar gelukkig is er ondersteuning beschikbaar vanuit het ministerie. Toch is het belangrijk dat scholen nu al inventariseren hoe hun huidige situatie is.

EduGuard toegangsbeheer: gecontroleerd toezien op digitale veiligheid in de school

Een manier om als school een grote stap te zetten op het gebied van digitale veiligheid is het gebruik van EduGuard, een Network Access Control systeem dat bepaalt wie en met welk apparaat toegang krijgt tot het netwerk van de school. Onbekende gebruikers en vreemde apparaten krijgen geen toegang, waardoor de veiligheid van het netwerk wordt gewaarborgd. Steeds meer scholen maken gebruik van EduGuard omdat veilige netwerken steeds belangrijker worden.

In de huidige wereld liggen oneigenlijke netwerktoegang en cybercriminaliteit steeds vaker op de loer. Het is goed te weten dat met EduGuard volgens verscherpte eisen toegezien wordt en gerichte toegang tot het schoolnetwerk waarborgt.

Wil je weten wat EduGuard voor jouw school kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met EduGuard via 053 – 20 30 404 of [email protected].

Ook interessant