Uit de praktijk: direct de lusten, maar gespreide lasten

Lotte had een probleem als verantwoordelijke voor de ICT binnen haar schoolorganisatie. Het bestuur heeft een meerjarenplan opgesteld met daarin wensen en ambities voor de komende 5 jaren. De school wil een moderne school zijn met inspirerend onderwijs en alle daarbij horende voorzieningen. Voor het meerjarenplan zijn investeringen nodig voor meerdere onderwerpen en de financiële […]