Dé WiFi & ICT specialist voor het onderwijs & de zorg

Fonkelnieuw netwerk voor het Cals-college

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Het Cals College bestaat uit 2 vestigingen, één in Nieuwegein en één in IJsselstein. In totaal bieden ze modern onderwijs aan circa 3600 leerlingen.

Calsbreed zijn ze steeds meer bezig met digitaal onderwijs. Er is de afgelopen jaren een groei geweest waarbij het de laatste 2-3 jaar in een stroomversnelling is gekomen.

Het nieuwe schooljaar 2020 – 2021 starten met een fonkelnieuw netwerk

Het oude netwerk voldeed niet meer, raakte overbelast en reageerde traag tijdens piektijden. Er kwamen daarnaast steeds meer nieuwe vragen vanuit de vestigingen waaruit bleek dat het oude netwerk niet langer geschikt was om de ambities van het Cals College waar te maken.

Er is gekeken naar de bestaande situatie en met hun visie op de toekomst ontstond er een nieuw plan hoe het nieuwe netwerk er uit zou moeten zien.

Het Cals College vond in Brite een partner die invulling kon geven aan het eisenpakket, meedacht bij oplossingen en direct kon handelen om de locaties in te richten.

Een van de redenen om uiteindelijk voor de oplossing van Brite te kiezen kwam voort uit de visie van het Cals om IT-componenten zoveel mogelijk bij één leverancier onder te brengen.

Zo ontstaat er eenheid en structuur in het IT-landschap en Brite hielp het Cals al bij de inrichting van Identity Management en DDoS-bescherming.

Lees het complete artikel:

Ook interessant