Dé WiFi & ICT specialist voor het onderwijs & de zorg

Klantcase + interview ‘Gymnasium Bernrode Heeswijk-Dinther’

Deel dit bericht

De uitdaging:

 • Slecht afgewerkte gebouwbekabeling
 • Een haperend WiFi-netwerk
 • Ontevreden gebruikers

De oplossing:

 • Een ICT-scan i.c.m. een wireless site survey om alle onderliggende problemen in kaart te brengen
 • Deugdelijk afmonteren van de gebouwbekabeling
 • Vervanging van het WiFi-netwerk en de switches
 • Het wifi-netwerk, de switches en de firewall inrichten volgens de Brite onderwijsstandaard
 • Inrichten van monitoring om inzicht te hebben in de actuele staat van het netwerk en historische issues

De resultaten:

 • Een patchkast met ICT-apparatuur die nu de stabiele factor is in het ICT-netwerk
 • Perfecte WiFi
 • Tevreden gebruikers
 • Meer tijd voor de ICT-afdeling voor ICT-onderwerpen

Historie van de school

De school is in 1886 gesticht door de Norbertijn Gerlacus van den Elsen en heette toen Gymnasium Sint-Norbertus. Het was een seminarie: de leerlingen werden er opgeleid tot kloosterling en priester. Dat bleef zo tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw toen de school samenwerking zocht met het Damiaancollege te Sint-Oedenrode.

Gymnasium Sint-Norbertus heet sinds die tijd ‘Gymnasium Bernrode’. Niet lang daarna nam de school, behalve jongens, ook meisjes aan als leerling. Het internaat werd opgeheven en Bernrode groeide uit tot wat het nu is: een eigentijdse school voor gymnasiaal onderwijs in een volledig gerenoveerd (2008) gebouw.

Een betrokken zelfstandig gymnasium met ambities

Gymnasium Bernrode is een zelfstandig gymnasium. Dat betekent dat ze uitsluitend een gymnasiumopleiding bieden. Ze zijn een onderdeel van de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG). Naast Gymnasium Bernrode ressorteren onder OSZG 5 zelfstandige gymnasia: SG ’s Hertogenbosch, SG Haarlem, Felisenum, Barlaeus en Vossius.

Goed gymnasiaal onderwijs is het gevolg van een actieve, duurzame betrokkenheid en dialoog tussen medewerkers van Gymnasium Bernrode, ouders en leerlingen, kortom synergie op alle niveaus.
Bernrode heeft de ambitie uitgesproken om een excellente school te zijn en tot de absolute top van het Nederlandse (gymnasium) onderwijs te gaan behoren. Ze schenken veel aandacht aan de randvoorwaarden, zoals de leeromgeving met moderne leermiddelen, de professionalisering van het personeel en de organisatie. Voor hen zijn dat kritische succesfactoren om te komen tot een optimale leerprestatie en persoonlijkheidsontwikkeling van hun circa 630 leerlingen.

ICT als vliegwiel voor de school

In het onderwijs van Bernrode blijft de rol van de docent cruciaal en het gebruik van ICT is geen middel om de docent overbodig te maken. Nog meer dan nu zal ICT een rol spelen in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Docenten moeten in staat zijn om de betekenis van ICT en nieuwe media te vertalen naar hun dagelijkse onderwijspraktijk. Daarmee kan het een belangrijke bijdrage leveren aan meer uitdagend en boeiend onderwijs en meer mogelijkheden bieden voor differentiatie. In het kader van de deskundigheidbevordering stelt de school zich als doel om al het personeel voor 2023 het ECDL (European Computer Driving Licence) Basis certificaat te laten behalen.

Er is flink geïnvesteerd in ICT-middelen voor leerlingen en docenten. De mediatheek is omgebouwd tot Open Leercentrum en aparte studieruimtes zijn voorzien van vaste pc’s en laptops. Leerlingen kunnen daar onder toezicht of zelfstandig werken.

Met welke problemen hadden jullie te maken?

In gesprek met Marc Brok, ICT-specialist bij Gymnasium Bernrode

“De patchkast is de kast waarin alle ICT-apparatuur staat en het hart is van ons ICT-netwerk. Vanuit onze patchkast ontstonden er doorlopend problemen en waren we kwetsbaar. Ik was vooral bezig met brandjes blussen. Bij eerdere klachten dachten we meteen aan de patchkast en pakte ik mijn tang al om een nieuw stekkertje te zetten of om er een hubje tussen te zetten. Tevens hadden we last van haperende wifi. Waarschijnlijk dat één en ander met elkaar te maken had. Ik was bezig met het bedrijf, waar we zaken mee deden, om de zaak op orde te krijgen, maar dat lukte op geen enkele manier.

Onze rector, Hans Relou, had goede ervaringen met Brite en hij vond het nodig dat er iets gebeurde. Hij heeft jullie naar binnen gehaald. De problemen moesten opgelost worden en de wifi moest in orde komen.

Ik kende Brite van onderwijsbeurzen. Als ik aan wifi denk, dan denk ik dat je toch al snel bij jullie terecht komt. “Wifi-dokter” is niet voor niets jullie geuzennaam.”

Welke stappen zijn er ondernomen?

“De gebouwbekabeling in de patchkast is opnieuw afgemonteerd en de wifi en switches zijn vervangen. De bestaande firewall is niet vervangen en is robuust genoeg bevonden om de komende jaren de juiste ondersteuning te geven.

Aan onze infrastructuur opzet hebben we niets hoeven te veranderen. Hier was al goed over nagedacht. Wel heeft Brite het netwerk opnieuw geconfigureerd volgens hun onderwijsstandaard. Ik heb kritisch gekeken wat er ging gebeuren, maar had geen reden om het anders te doen.

Ik ben vooral bezig geweest om een oplossing te zoeken voor de problemen met de patchkast. Daarvoor had ik al enkele offertes lopen. Mijn visie was dat de gebouwbekabeling slecht afgewerkt was. Als dat verbeterd zou worden dan zou de wifi ook een stuk stabieler zijn. Daar lag in mijn visie het probleem. Dat werd meteen duidelijk toen we de gebouwbekabeling zowel in de patchkast als de outlets deugdelijk hebben afgemonteerd. De basis en stabiliteit waren in één keer goed.”

Was dit wat je had verwacht?

“Ik had geen ervaring met jullie wat wifi betreft. Ik kom op andere scholen en weet hoe de situatie had kunnen zijn. Ik snap hoe jullie het proces aanpakten van begin af aan. Het begon met doormeten. Geen natte vingerwerk, maar concrete feiten. Het is op onze locatie niet moeilijk wat muren e.d. betreft, maar als je meet dan weet je het. Ik weet wel dat als je je toespitst op wifi en het professioneel aanpakt, dan kun je een stabiele en goede verbinding maken. Het is geworden wat ik gedurende het proces zag ontstaan.”

Wat levert het Gymnasium Bernrode op?

“Brite heeft perfecte wifi aangelegd. In de basis is deze beter doorgemeten waardoor bleek dat er meer accesspoints nodig zijn om goede wifi te krijgen. De uitbreiding die gedaan is, is perfect.

Voorheen kregen we terechte klachten van leerlingen en docenten omtrent de haperende wifi-verbinding. Toen we de nieuwe wifi in gebruik namen, kregen we stabiliteit. Niets haperde meer. We krijgen van leerlingen en docenten niets meer te horen en dat is fijn. Als mensen ontevreden zijn dan horen we voldoende. Vaak ligt het dan ook nog aan andere zaken.

Mijn collega en ik zijn 100% tevreden over de stabiliteit van de wifi. Het levert zoveel gevoel van zekerheid op dat we daar op kunnen vertrouwen. Het is nu zoals het zou moeten zijn. Het geeft ons tevens meer tijd. Ik ben zelf vooral bezig met Office 365, Intune, JAMF en dat soort zaken. Daar had ik wel tijd voor, maar nu veel meer.”

Zijn er voor Brite punten voor verbetering?

Hier heb ik over zitten denken, maar ik weet ze niet. In het begin ging er iets fout wat de firewall instellingen betreft. Deze waren bij mij niet bekend en waren strenger dan wat ik dacht. We hebben daar in de beginfase niet over gepraat. Brite heeft een bepaalde standaard die je makkelijk kunt servicen en waarbij je meteen ziet hoe het zit.

Onze school geeft leerlingen zelf een grote verantwoordelijkheid. Daardoor hebben ze veel toegangsmogelijkheden en kunnen ze veel programma’s gebruiken die bij andere scholen misschien geblokkeerd worden. Daar kom je pas achter als je er tegenaan loopt en dat was uiteraard op een moment dat het helemaal niet uitkwam. Toen het nodig was werd er snel geschakeld door Brite en konden we het probleem gezamenlijk oplossen. En dat is ook wat je verwacht van een leverancier.

Ik zit al 40 jaar in de automatisering en heb met veel bedrijven te maken gehad. Bij jullie is het transparant wat jullie doen. Ga zo door, zou ik zeggen. In individuele gesprekken met medewerkers van Brite dan merk je het vakmanschap, de inzet en de interesse in techniek.”

Een klik met elkaar

“Tijdens het vervangingstraject is de samenwerking tussen de verschillende partijen prima verlopen. Het luisteren naar elkaar, korte lijnen, het is een cliché, maar het is wel zo. Vanaf het eerste begin was er een klik met elkaar, zowel aan de verkoopkant als met de engineers. Met wie van Brite ik ook contact heb gehad, dat was en is prima. Er zijn geen eigenwijze of arrogante reacties geweest. Je kunt het niet omschrijven, maar die klik is er.

Brite beveel ik aan bij andere scholen. Met name jullie corebusiness wat jullie hier hebben gedaan. In gesprek met een school waar wij mee samen werken heb ik jullie genoemd. Ik zou scholen het advies willen geven om bepaalde zaken te splitsen. Wifi is een essentiëler onderwerp geworden dan een vaste verbinding. Een partij als Brite, die deze focus heeft, is te prefereren.”

Bron en foto’s: Website Gymnasium Bernrode

Ook interessant