Afgelopen maand zijn de directies van Brite en De Rode Planeet (Quayn) een samenwerkingsverband aangegaan om de WiFi infrastructuur en de kwaliteit van digitale content in scholen verder te optimaliseren.

Directeur Allard Bijlsma van De Rode Planeet (bekend van Wintoets en Quayn), ervoer bij een groot deel van de scholen in het land, regelmatig WiFi- en internetproblemen. Wat direct nadelige gevolgen had bij het online toetsen en oefenen.

Ook constateerde hij, dat er tegelijkertijd ook een flinke categorie scholen was die deze problemen niet hadden en digitaal veel beter functioneerden.

Leerkrachten en leerlingen waren in die scholen veel gemotiveerder om met WiFi en online applicaties zoals Quayn te werken.

Geen WiFi en internetproblemen bij Brite WiFi 3.0 scholen

Onderzoek wees uit dat het in de meeste gevallen ging om VO scholen die de afgelopen jaren met het Brite WiFi 3.0 concept aan de slag waren gegaan.

 

Onderwijsapplicaties zonder onderbrekingen:

Brite WiFi 3.0 is een inmiddels bewezen educatief concept waarbij WiFi, netwerkswitches, firewall en internetverbindingen specifiek worden afgestemd op educatief gebruik.

Één van de vele voordelen van dit concept is dat belangrijke onderwijsapplicaties, zoals Quayn, met voorrang worden afgehandeld. Het werken met deze applicaties verloopt dan zonder onderbrekingen.

Bekijk (in 2 minuten) het filmpje over Brite WiFi 3.0 >

Elke school een excellente WiFi + DDOS vrij internet

Veel VO scholen werken al met oplossingen van één van de partijen. De missie van onze samenwerking is dat Brite en De Rode Planeet (Quayn) elke school een excellente WiFi + DDOS vrije internet gunnen en ons inspannen om samen méér te realiseren dan de som der losse delen.

Brite & Quayn: 1 + 1 = 3

Brite gaat de Quayn applicaties in het schoolnetwerk prioriseren en directer aansluiten op de Quayn servers in het datacentrum. De Quayn gebruikers zullen met Identity tools worden gesynchroniseerd met de gebuikers in het netwerk van de school.

Meer gebruik van online toetsen en  digitale hulpmiddelen

Steeds meer scholen werken al met digitale hulpmiddelen. In het nieuwe schoolseizoen zal ook het gebruik van de online toetssoftware in belangrijke mate toenemen. Hierbij is het hebben van een betrouwbare, veilige én snelle internetverbinding dan ook van essentieel belang.

Echter …veel scholen kampen regelmatig met uitval of onderbreking van het internet. Daarnaast moeten ook de draadloze netwerken (WiFi) in het onderwijs aan strengere eisen voldoen nu er steeds vaker toetsen online worden afgenomen.

** Bij veel scholen is het bestaande WiFi netwerk (nog) niet veilig genoeg en daarmee ook niet compliant aan de nieuwe eisen rondom privacy en datalekken. Hier bent u als organisatie wel verantwoordelijk voor.

 

Maar…hoe maak je het schoolnetwerk dan wel veilig en robuust voor de moderne digitale toekomst van de school ?

Unieke samenwerking met Quayn – online programma voor toetsen en examineren:

Quayn is een actueel toetssysteem waarbij een goede internetverbinding een must is, vooral bij het afnemen van summatieve toetsen. Om het gebruik van Quayn veilig en zonder problemen te laten verlopen laten steeds meer scholen zich aansluiten op de excellente WiFi en netwerkoplossingen van Brite.

Extra voordelen voor scholen die werken met Quayn én de WiFi diensten van Brite:

 

  • Brite WiFi 3.0: Scholen worden door middel van het Brite WiFi 3.0 concept voorzien van een excellent wifi-netwerk. Hierdoor is de verbinding met apparatuur, internet en met Quayn on-line optimaal.
  • Monitoring: Quayn wordt na de zomer van 2017 opgenomen in de standaard monitoring van Brite. Hierdoor kan de school zelf zien of de performance van Quayn op orde is. De helpdesk hoeft minder geraadpleegd te worden wanneer er bij Quayn geen probleem te zien is.
  • Edulinq: We werken aan een centrale inlog voor leerlingen voor meerdere aangesloten applicaties, zodat ook de gebruikers van Quayn automatisch worden gesynchroniseerd. Hierdoor valt het docent- en leerlingenbeheer in Quayn weg. Leerlingen en docenten beheren dan centraal hun eigen inlogaccount, waardoor men met één account kan inloggen in alle aangesloten applicaties. Dit bespaart u administratief werk en reduceert de kans op fouten.
  • Edufiber: We werken aan een educatieve glasvezelverbinding die de aangesloten scholen, via het Edufiberdatcentrum een datacenter, rechtstreeks verbindt met Quayn. Hierdoor gaat de toets vanuit uw school direct naar het datacentrum en niet eerst over talloze internet knooppunten. Door deze ontwikkeling zijn scholen niet meer afhankelijk van de kuren van het internet om met Quayn te kunnen verbinden. Ook zijn er maatregelen genomen om de impact van DDOS aanvallen tegen te gaan. Risico’s van uitval worden hierdoor erg klein en toetsing in de cloud wordt een stuk betrouwbaarder.
  • Educatie: Bij scholen die gebruik maken van de diensten van Brite gaan we samenwerken bij didactische invoeringstrajecten van Quayn. Hierdoor kunnen alle toets-invoeringstrajecten direct bekeken worden op technische haalbaarheid. We bouwen goede kennis van onze producten op bij de eigen externe begeleiders van Brite binnen invoeringstrajecten.

Zo’n 300 scholen in het VO onderwijs zijn inmiddels aangesloten op het Brite WiFi 3.0 concept. Hierdoor ervaren zij de voordelen van een stabiel, veilig en betrouwbaar netwerk in de school. Door de unieke samenwerking tussen Brite en de toetssoftware van Quayn kunnen wij scholen nog meer ontzorgen.

 

Meer informatie?

Bekijk het filmpje over Edufiber: dé educatieve internetverbinding voor het onderwijs >

Meer informatie over Brite WiFi 3.0 concept of Edufiber? Bel ons voor een afspraak of vul het contactformulier in >

Meer informatie over Quayn online toetssoftware >