Dé WiFi & ICT specialist voor het onderwijs & de zorg

VO-Congres 2022 & digitale veiligheid van VO-scholen

Deel dit bericht

Op 23 november a.s. wordt het VO-congres in Utrecht gehouden. Als je op de webpagina van het VO-congres kijkt dan valt ons iets op. Er zijn workshops, in totaal zo’n 40 sessies. Als je kijkt naar de onderwerpen dan staat er geen workshop bij die gaat over digitale veiligheid van VO-scholen. En dat is vreemd…
 
Op 18 juli verscheen er een artikel op de website van de VO-raad n.a.v. een brief die het ministerie van OCW op 14 juli naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Hierin wordt aangegeven dat de overheid structureel 6 miljoen investeert in digitale veiligheid voor het PO en VO. Want de digitale veiligheid moet naar een hoger niveau en daar worden middelen voor vrij gemaakt.

In de brief gaat het over een centrale aanpak met 3 prioriteiten:

  1. Er komt een normenkader voor scholen om hun systemen te beveiligen. De minister werkt toe naar een verplichting van dit normenkader met extra toezicht en externe audits hierop.
  2. Bewustwording en professionalisering van alle belanghebbenden in een school. Het is de verantwoordelijkheid van schoolbesturen om de informatiebeveiliging en privacy op hun scholen op orde te hebben. In de brief staat dat schoolbesturen vanaf schooljaar 2023 – 2024 verplicht zijn om in het jaarverslag aandacht te besteden aan informatiebeveiliging en privacy (IBP).
  3. Voor de benodigde ondersteuning wordt kennis en inspiratie opgedaan bij andere sectoren. Tevens komt er een Computer Emergency response Team (CERT). Een ‘digitale brandweer’ waar scholen terechtkunnen bij (cyber-)incidenten. Tevens wordt er geïnvesteerd in een veilige digitale infrastructuur.

Een nadere uitwerking van de genoemde punten volgt nog.

Digitale veiligheid op scholen

Dat het ministerie belang hecht aan meer digitale veiligheid is niet vreemd. Omdat scholen steeds meer gebruik maken van digitaal onderwijs en alles wat daarbij hoort, wordt de kans op aanvallen door kwaadwillenden steeds groter.

Het is daarom van het grootste belang voor scholen dat ze afdoende digitaal weerbaar zijn. Maar weet jij hoe jouw school ervoor staat? Ben je je bewust van de kwetsbaarheden, risico’s en gevaren? Weet je of de juiste beveiligingsmaatregelen getroffen zijn? Waar verbeteringen plaats moeten vinden? Is er een stappenplan waarin dat genoemd is? Is de digitale weerbaarheid geborgd voor de toekomst?

Vragen genoeg omtrent digitale veiligheid van scholen voor de komende jaren en toch geen workshop die dit item behandeld.

Er is een mogelijkheid. Wij staan er ook.

Heeft u vragen over veilige ICT-netwerken, Identity Management of Toegangsbeheer op uw ICT-netwerk, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Of wilt u meer weten over onze Pré-Scan? In de Pré-Scan gaan we op zoek naar risico’s en kwetsbaarheden vanuit de gebruikerskant zoals leerlingen, medewerkers of leveranciers. Waar zijn risico’s in het netwerk aanwezig en welke stappen moet je nemen om die risico’s het hoofd te bieden.

Link: VO-congres 2022: Samen werken aan de toekomst van ons onderwijs – VO-raad

Ook interessant