Het Laar is een moderne woonzorgorganisatie die midden in de Tilburgse samenleving staat. Op ICT-gebied heeft Het Laar voor de komende jaren een visie ontwikkeld waardoor ze voorbereid zijn op de toekomst. Het project ‘ICT werkt’ richt zich op het verder professionaliseren van de ICT-organisatie van Het Laar.

De groei van het aantal applicaties in de afgelopen jaren vraagt om een versimpeling van het applicatielandschap.

ICT is op veel domeinen ondersteunend aan primaire en ondersteunende processen in Het Laar. Het Laar wil dat ICT de doelmatigheid bevordert en bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en werken.

Een WiFi-netwerk die het altijd doet

Belangrijk is dat de ICT-toepassingen altijd werken. Dit vraagt o.a. om een dekkend WiFi-netwerk.

In het project wordt gewerkt aan het verder digitaliseren en toegankelijker maken van de informatievoorziening naar belanghebbenden en het ontwikkelen van managementinformatie ter aansturing van teams, sectoren en organisatie.

Ook is er aandacht voor het verbeteren van de digitale vaardigheden van medewerkers en bewoners.

Brite levert hiervoor de netwerkinfrastructuur. Samen met de specialisten van Het Laar maken we er een geslaagd project van, zodat ICT inderdaad werkt.

Lees de complete referentiecase >