Dé WiFi & ICT specialist voor het VO onderwijs & de Zorg

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

ICT-visie in de praktijk

Het Laar is een moderne woonzorgorganisatie die midden in de Tilburgse samenleving staat. Zoals Het Laar het zelf zegt: “We zijn er voor vitale ouderen (75+) en ouderen met een zorg- en ondersteuningsvraag. Tilburgers die hun hele leven vol passie hebben gewerkt aan hun eigen toekomst en die van de stad.

We willen hen een welverdiende, mooie oude dag bieden, voorzien van alle gemakken en comfort. Ook als het minder makkelijk wordt om vast te houden aan de eigen zelfstandigheid en leefstijl en de zorgbehoefte toeneemt; Het Laar staat voor u klaar.

De expertise van Het Laar is om het gewone, alledaagse aangenaam te maken. Zo dragen we bij aan een dag die het waard is om geleefd te worden”.

Het Laar richt zich op vier doelgroepen, te weten:

1. de nog zelfstandig wonende ouderen in de wijk,

2. de bewoners van de huurappartementen,

3. de bewoners van de verzorgingshuisappartementen,

4. de bewoners van de intensieve zorgappartementen.

Locaties en werkgebied

Het Laar is gelegen aan de Generaal Winkelmanstraat in Tilburg-Zuid, aan de rand van de wijken De Blaak, Korvel en Zorgvlied. Het Laar kent op locatie Generaal Winkelmanstraat drie -aaneengesloten- woonzorglocaties, namelijk Laarzicht (deels huur), Laarakker en Laarhoven.

Het werkgebied van Het Laar omvat Tilburg en een deel van Goirle. In de thuiszorg houdt Het Laar een straal aan van acht kilometer waarbinnen ze ondersteuning bieden aan wijkbewoners.

Project “ICT werkt”

Op ICT-gebied heeft Het Laar voor de komende jaren een visie ontwikkeld waardoor ze voorbereid zijn op de toekomst. Het project ‘ICT werkt’ richt zich op het verder professionaliseren van de ICT-organisatie van Het Laar.

De groei van het aantal applicaties in de afgelopen jaren vraagt om een versimpeling van het applicatielandschap. ICT is op veel domeinen ondersteunend aan primaire en ondersteunende processen in Het Laar. Het Laar wil dat ICT de doelmatigheid bevordert en bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en werken.

Belangrijk is dat de ICT-toepassingen altijd werken. Dit vraagt onder andere om een dekkend WiFi-netwerk.

In het project wordt gewerkt aan het verder digitaliseren en toegankelijker maken van de informatievoorziening naar belanghebbenden en het ontwikkelen van management informatie ter aansturing van teams, sectoren en organisatie.

Ook is er aandacht voor het verbeteren van de digitale vaardigheden van medewerkers en bewoners.

Vernieuwen van het ICT netwerk

Het ICT-netwerk is een keten van schakels waarbij de zwakste schakel de sterkte van de hele keten bepaalt. Het Laar heeft de complete ICT-keten tegen het licht gehouden, de toekomstvisie hierop geprojecteerd en vervolgens het project “ICT WERKT” ontwikkeld om hier invulling aan te geven.

Ze hebben hierbij niet alleen gekeken naar de domotica oplossingen, maar ook naar de onderliggende (WiFi-)infrastructuur en internetverbindingen.

Uitrol in 2 fases

Het plan wat er nu ligt bestaat uit 2 fases. De eerste fase bestaat uit het vernieuwen van de WiFi-/ICT-infrastructuur en internetverbinding. Als deze basis er ligt dan is men goed voorbereid op fase 2, de implementatie van zorgdomotica.

Na het doorlopen van dit iteratieve proces mag Brite de complete netwerkinfrastructuur – WiFi, switching en firewall – leveren.

In samenwerking met de specialisten van Het Laar hebben wij als partner meegedacht en op basis van onze kennis en ervaring een netwerk design ontwikkeld. Daarnaast is de bekabeling ook onderdeel van de opdracht, welke wij met een gerenommeerde samenwerkingspartner kunnen invullen.

Door de corona omstandigheden zal het een zorgvuldig gepland traject worden. De gezondheid en veiligheid van de bewoners en zorgverleners staan voorop.

Samen met Het Laar maken we er een geslaagd project van, zodat Het Laar de zorg kan verlenen die zij in hun toekomstvisie voor ogen hebben.

Foto’s website het Laar.

Ook interessant