Dé WiFi & ICT specialist voor het onderwijs & de zorg

Deel dit bericht

Het schooljaar 2020 – 2021 starten met een fonkelnieuw netwerk

Het Cals College bestaat uit 2 vestigingen, één in Nieuwegein en één in IJsselstein. In totaal bieden ze modern onderwijs aan circa 3600 leerlingen. Beide locaties presenteren een breed spectrum aan onderwijsmogelijkheden. In Nieuwegein is er havo, atheneum, gymnasium, tweetalig onderwijs en technasium en in IJsselstein is er keuze uit basis, kader, mavo, havo, atheneum en technasium.

Er zijn verschillen tussen beide vestigingen. In IJsselstein werken leerlingen al 3 jaar met laptops en ieder leerjaar komt er een klas bij. De locatie Nieuwegein gaat komend schooljaar beginnen met laptops in de klas.

Calsbreed zijn ze steeds meer bezig met digitaal onderwijs. Er is de afgelopen jaren een groei geweest waarbij het vooral in de laatste 2-3 jaar in een stroomversnelling is gekomen.

David van Alten over digitalisering binnen het Cals College

David van Alten (DA) is Informatiemanager voor beide scholen en nauw betrokken bij de digitalisering van het onderwijs op beide locaties.

DA: “Het vorige ICT-netwerk liep tegen beperkingen aan. In piektijden, zoals pauzes, raakte het netwerk overbelast en reageerde traag. Hoewel de snelheid en de belasting goed zouden moeten zijn, bleek dit in de praktijk niet het geval. Erg vervelend als je als docent les wilt geven en hiermee geconfronteerd wordt. Er kwamen daarnaast steeds meer nieuwe vragen vanuit de vestigingen waaruit bleek dat het oude netwerk niet langer geschikt was om de ambities van het Cals College waar te maken”.

Er is gekeken naar de bestaande situatie en met hun visie op de toekomst ontstond er een nieuw plan hoe het nieuwe netwerk er uit zou moeten zien.

DA: “Het nieuwe netwerk moet volledig toekomstproof zijn. Het is de basis die op orde moet zijn, anders ga je af en werkt het niet zoals je het bedacht hebt. Nieuwegein heeft nog geen BYOD (Bring Your Own Device). Na de zomer gaan we dat in alle klassen tegelijk invoeren. Een erg ambitieus plan. De voorwaarde is dat het netwerk daarop uitgerust is. Als het traag is of niet werkt dan stagneert de BYOD-implementatie. Met die eisen hebben we een plan opgesteld hoe we alles opnieuw inrichten”.

Brite hielp het Cals bij de inrichting van Identity Management en DDoS-bescherming

Het Cals College vond in Brite een partner die invulling kon geven aan het eisenpakket, meedacht bij oplossingen en direct kon handelen om de locatie Nieuwegein in te richten.

Een van de redenen om uiteindelijk voor de oplossing van Brite te kiezen kwam voort uit de visie van het Cals om IT-componenten zoveel mogelijk bij één leverancier onder te brengen.

Zo ontstaat er eenheid en structuur in het IT-landschap en Brite hielp het Cals al bij de inrichting van Identity Management en DDoS-bescherming. 

Netwerkvervanging in Coronatijd 

De netwerkvervanging van de locatie IJsselstein stond voor begin volgend jaar op de agenda, maar is aansluitend op de locatie Nieuwegein uitgevoerd.

DA: “Omdat er door de coronacrisis geen leerlingen op school waren hebben we IJsselstein naar voren gehaald. In de zomer zou de vervanging misschien ook kunnen, maar je weet niet of je in de zomer weer open moet om dingen in te halen. Het kon nu wel en kunnen we er bovendien nu al volop gebruik van maken. Dat was de reden om het direct uit te voeren. Ook omdat Brite de opening gaf en snel kon handelen, hebben we daar dankbaar gebruik van gemaakt”.

“Toen de coronacrisis begon moest het Cals College snel handelen om de zaak op orde te krijgen. Na een paar hectische weken is dat vrij goed gegaan en lijkt iedereen zijn weg te vinden. De situatie heeft laten zien dat docenten in korte tijd heel veel mogelijk kunnen en willen maken met ICT, als de noodzaak daarvoor duidelijk is”.

 Nu de locaties per 1 juni weer open gaan staan de scholen weer nieuwe uitdagingen te wachten. Hoe geef je goed onderwijs en volg je de RIVM-richtlijnen?

Dit zal ook op z’n pootjes terecht komen. In ieder geval kunnen ze aan de slag met het nieuwe ICT-netwerk.

Als straks schooljaar 2020 – 2021 begint, is het Cals College goed voorbereid op het toepassen van meer digitaal onderwijs zonder verstoringen of vertragingen.

Ook interessant