Dé WiFi & ICT specialist voor het onderwijs & de zorg

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Deel dit bericht

Identity Management via ‘EduLinQ’ 

CS Vincent van Gogh is dé scholengemeenschap in omgeving Assen en Beilen voor vmbo (lwoo), mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium). Bijna 2200 leerlingen krijgen les op 3 schoollocaties: Salland, CSG Beilen en Lariks.

Op de 3 locaties is de benadering van de leerlingen anders:

  • Salland is een ondernemende en sportieve school. Er is veel aandacht voor leerlingbegeleiding en leerlingen krijgen tijd voor talentontwikkeling en bijzondere activiteiten.
  • CSG Beilen geeft veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Welke verschillen tussen leerlingen zijn er en hoe kunnen ze leerlingen begeleiden om ze uit te laten blinken op hun eigen niveau?
  • Lariks helpt leerlingen om zich voor te bereiden op hun toekomst als wereldburger. Het onderwijs richt zich op het verwerven van kennis en inzicht en het aanleren van vaardigheden die goed aansluiten op de eisen van hoger en wetenschappelijk onderwijs.

Jakob Christoffers is Hoofd ICT binnen CS Vincent van Gogh en daardoor nauw betrokken bij de modernisering van het onderwijs op de locaties. De school heeft hierin een duidelijke visie en werkwijze.

Blended learning

De rol van ICT wordt steeds belangrijker in het hedendaags onderwijs. Naast de normale toepassingen neemt de vraag naar gebruik van methode-afhankelijke software en applicaties steeds meer toe en neemt de afhankelijkheid van betrouwbare ICT door deze ontwikkelingen eveneens toe.

Voldoende bandbreedte voor internet is daarbij onmisbaar. Veel lesmateriaal is opgenomen of beschikbaar via de ELO van Somtoday of Its-Learning.

CS Vincent van Gogh combineert het gebruik van boeken en digitale leermiddelen, door blended learning kunnen leerlingen gedifferentieerd leren en gemakkelijk op hun eigen tempo en niveau stof tot zich nemen.

Eigen laptops en tablets

Om het gebruik van ICT toepassingen mogelijk te maken wordt het gebruik van een eigen device (laptop of tablet) gestimuleerd. Op dat device kunnen de leerlingen via een licentie van school office 365 installeren. Inmiddels maken meer dan 1600 leerlingen hier gebruik van.

Daarnaast maken vrijwel alle leerlingen dagelijks via hun smartphone verbinding met het WiFi-netwerk van de school om o.a. roosters te raadplegen of lesstof te bekijken.

Het streven is dat de school minder gaat investeren in werkplek apparatuur en dat de leerling verantwoordelijk is voor zijn eigen device. De school blijft daarbij investeren in een goede infrastructuur om probleemloos draadloos te kunnen werken.

Ondersteuning bedrijfsvoering

Applicaties voor ondersteuning van de bedrijfsvoering e.d. zijn gestandaardiseerd. Voor elke functie is één systeem of applicatie in gebruik. We maken binnen CS Vincent van Gogh gebruik van één e-mailprogramma, één HR-administratieprogramma en één leerlingenadministratie.

Bij gelijke geschiktheid van applicaties heeft een cloudoplossing de voorkeur. Gegevens staan in de cloud, mits de beveiliging, beschikbaarheid, prestaties en/of integriteit van gegevens in relatie met het economisch belang kunnen worden geborgd. Als leerlingadministratiesysteem wordt Somtoday gebruikt.

Techniek tijdens de lessen

Op locatie Salland zijn alle lokalen voorzien van Touchscreens. Op de locaties Beilen en Lariks worden beamers toegepast, waarvan een groot deel interactief. Het aantal Chromebooks dat op deze locatie wordt gebruikt tijdens de lessen is ook dit jaar verder uitgebreid. Daarnaast wordt bij het vak muziek intensief gebruikt gemaakt van iPads.

Onderhoud

Door de ICT-afdeling is veel tijd gestoken in monitoring en preventief onderhoud, daardoor wordt lesverstoring voorkomen. Op de locaties heeft waar nodig vervanging van desktop- en laptopsystemen plaats gevonden. Voor zowel leerlingen als docenten draaien de werkplekken onder het Windows 10 besturingssysteem.

Gegevensbescherming

Per mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Vincent van Gogh volgt de richtlijnen van Kennisnet en heeft de benodigde documentatie op orde. Er is een wettelijk verplichte Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd en er zijn processen ingericht om gegevensbescherming goed in te kunnen vullen. Personeel en leerlingen worden middels nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van relevante in formatie over de AVG.

Op termijn zullen we omgevingen zoals die van Afas, Somtoday en ons eigen netwerk beveiligen middels multifactor authenticatie en encryptie. Uiteindelijk is het gebruiken en verwerken van digitale persoonsgegevens mensenwerk en dat blijft de zwakste schakel.

Identity Management via EduLinQ

CS Vincent van Gogh maakt gebruik van het EduLinQ-portaal. Met behulp van dit portaal kunnen leerlingen en medewerkers zelf hun wachtwoorden van de binnen de school toegepaste applicaties beheren en resetten, een goede stap voor het beveiligen van persoonsgegevens.

Jakob Christoffers (JC) – Hoofd ICT is al vanaf het voortraject betrokken bij het implementeren en gebruik van EduLinQ binnen CS Vincent van Gogh.

De school heeft voor EduLinQ gekozen, omdat het tot dan toe gebruikte systeem geen selfservice systeem voor wachtwoorden had en er geen koppeling mogelijk was met alle door hun gewenste applicaties.

Jakob Christoffels (Hoofd ICT) over EduLinQ:

JC: “Wij zijn één van de eerste gebruikers van dit pakket en de ontwikkeling is grotendeels in nauw overleg met ons gegaan. Alle verwachtingen/wensen die wij hadden zijn vervuld. Ook aanvullende gewenste aanpassingen worden vlot gerealiseerd. De implementatie is stapsgewijs en zonder complicaties verlopen. Na aanvankelijke scepsis bij de gebruikers waren ze uitermate positief”.

Welke resultaten of voordelen heeft EduLinQ opgeleverd?

“EduLinQ ontzorgt alle applicatie beheerders, zij zijn niet meer genoodzaakt alle gebruikers van inlogcodes en (nieuwe) wachtwoorden te voorzien. Bij het in gebruik nemen van een nieuwe applicatie is het voor een gebruiker alleen noodzakelijk om via EduLinQ zijn wachtwoord dat voor alle applicaties geldt te wijzigen en daarna is de applicatie beschikbaar!

Gebruikers zijn blij met het gegeven dat ze elk uur van de dag zichzelf van een nieuw wachtwoord kunnen voorzien”.

“De doorontwikkeling van EduLinQ spreek ons enorm aan. Het pakket blijft daardoor aansluiten op de wensen uit de organisatie”.

“EduLinQ onderscheidt zich t.o.v. andere aanbieders door het gemak waarmee applicaties worden toegevoegd. Wij zijn zo positief over EduLinQ dat we ons amper kunnen voorstellen dat een ander pakket deze functionaliteit kan benaderen” Wij bevelen EduLinQ zeker aan bij andere scholen”.

Als u EduLinQ in één quote zou moeten samenvatten, hoe luidt deze quote dan? 

“EdulinQ, een must voor elke school die worstelt met inloggegevens”.

Jakob Christoffels (Hoofd ICT) CS Vincent van Gogh

Bron: CS Vincent van Gogh
Foto’s: Website CS Vincent van Gogh en de Lichtadviseurs.

Ook interessant