Dé WiFi & ICT specialist voor het onderwijs & de zorg

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Livio – Locatie Wiedenhof, Haaksbergen

Deel dit bericht

Verpleging, verzorging en thuiszorg

Het eerste energieneutrale verpleeghuis van Nederland

Livio is werkzaam op het terrein van zorg, wonen en gezondheid. In hoofdzaak betreft dit zorg aan huis (verzorging, verpleging en begeleiding bij cliënten thuis), verpleeghuiszorg en reguliere zorg in meer beschermde woonvormen, alsmede de zorg voor lichamelijk gehandicapten.

Ook de uitleen van verpleegartikelen, voedingsvoorlichting en dieetadvisering behoren tot de kernactiviteiten van Livio. Livio heeft haar werkgebied in Enschede, Haaksbergen, St. Isidorushoeve, Eibergen, Neede en Lochem.

Het ontstaan van de locatie Wiedenhof in Haaksbergen

Regeren is vooruit zien. In 2015 is de ICT-roadmap neergelegd om de bedrijfsarchitectuur van Livio te veranderen voor de toekomst. Schaalbaarheid was hierbij een belangrijke voorwaarde. Juist om technologie toe te passen moeten je keuzes maken.

De toenmalige bestuurder dacht 10 stappen vooruit omtrent technologische toepassingen. Deze heldere toekomstvisie vormde de basis voor de ontwikkeling van de nieuwe locatie Wiedenhof in Haaksbergen.

De visie hield rekening met de ontwikkeling van de zorg, met technologische ontwikkelingen, de toenemende vergrijzing en verwachte personeelsbehoefte. Hieruit ontstond een programma van eisen waarin o.a. stond: kleinschalig wonen, schaalbaar, 1 device voor alarmering, ondersteunend aan de zorg, logistieke vernieuwing en open source.

Bovenal moest het een gebouw worden waar het fijn wonen is voor de cliënten en goed werken is voor de medewerkers. Vanuit de eerste opzet van anderhalf A4-tje werd dit een dik boekwerk waarin alles omschreven staat waaraan het gebouw moet voldoen.

De meeste groene zorglocatie van Nederland

Samen met woningcorporatie Domijn ontwikkelde Livio van daaruit zorglocatie Wiedenhof.

Met aannemer Dura Vermeer en installatiebedrijf Linthorst is gekeken om dit het meest groene (lees energie neutrale) verpleeghuis van Nederland te maken en dat is gelukt. Een gasaansluiting is er niet meer.

Ze gebruiken aardwarmte via warmtepompen en verder zorgen 1800 vierkante meter aan zonnepanelen voor de overige energie.

Waar mogelijk ligt groene dakbedekking op de overige dakdelen.

Wonen, werken, veiligheid en duurzaamheid zijn bijeengebracht in dit nieuwe zorggebouw.

Zorggebouw locatie Wiedenhof

Domijn investeerde in het gebouw en Livio huurt het van Domijn. De eerste fase is in oktober in gebruik genomen en voldoet aan alle eisen en doelstellingen die vooraf zijn gesteld. Wiedenhof moet een eigentijds gebouw zijn waar kleinschalige zorg kan worden gegeven.

Een andere eis is dat het gebouw nog jarenlang mee kan en alternatief aanwendbaar is, m.a.w. als de zorgverlening verandert dan is het mogelijk dat het gebouw deze veranderingen aan kan.

Fase 2 is in september 2019 gereed gekomen en de oplevering van Wiedenhof heeft op 20 september plaatsgevonden.

In totaal zijn er 12 woongroepen met in totaal 96 zorgappartementen. Woonruimtes voor 32 cliënten met een lichamelijke beperking en voor 64 cliënten met een psychogeriatrische aandoening. De cliënten zijn allen mensen met een wlz-indicatie. Het is een echt verpleeghuis en alle installaties en processen zijn daar op ingericht.

Domijn heeft het mogelijk gemaakt dat Wiedenhof er is gekomen, Livio heeft er een echt zorggebouw van gemaakt in samenwerking met de medewerkers en de cliëntenraad.

Voorbeelden hiervan zijn het toepassen van de juiste technologie, de bemoeienis met de indeling en de toegepaste kleuren in het gebouw. Ook is meegedacht over de inrichting van belevingstuinen. 

Veel zelfregie voor cliënten in de woongroepen

De woongroepen kenmerken zich door hun kleinschalige opzet en zelfregie voor de cliënten. Zij kunnen genieten van hun privacy via een eigen appartement en sanitair.

Daarnaast kunnen de cliënten gebruik maken van een gezamenlijke woonkamer met keuken. In elke woongroep is een volwaardige keuken aanwezig waar de medewerkers maaltijden kunnen bereiden.

Goed uitziende keukens die zijn voorzien van een oven, inductiekookplaat, wasbak en een vaatwasser. Drie maal per week is er gelegenheid om de ingrediënten voor het eten te bestellen waarbij de cliënten zelf de keuze maken wat er op tafel komt. Er zijn woongroepen die inmiddels 7 dagen in de week zelf koken.

Daar waar nodig kunnen medewerkers terugvallen op een regenereeroven als zelf koken een keer niet uitkomt. Een woongroep kan op deze manier functioneren als een huishouden. Zowel Livio als Domijn vinden het belangrijk dat de nieuwe omgeving een plek wordt waar de cliënten fijn kunnen wonen.

‘Met de plannen brengen wij onze visie verder in de praktijk, waarin iedereen het leefplezier kan blijven ervaren dat bij hem of haar past. In een huiselijke omgeving waar we elkaar ontmoeten, waar verschillende activiteiten zijn en waar de mogelijkheid is om zolang mogelijk mee te blijven doen en zelf de regie te blijven voeren.’

Aldus Guido van de Logt, toenmalig voorzitter Raad van Bestuur van Livio.

Vooruitstrevend in het toepassen van nieuwe technieken

Livio is ambitieus en wil graag een vooraanstaand organisatie zijn op het gebied van nieuwe ontwikkelingen en de toekomst.

Gezien het totaalplaatje bij het nieuwe Wiedenhof is Livio daarin zeker geslaagd.

Werken in de cloud met behulp van Azure en de vele nieuwe toepassingen die de zorg ondersteunen zijn daar voorbeelden van.

Technologische toepassingen bij Wiedenhof

De locatie Wiedenhof kenmerkt zich door het toepassen van vele technologische toepassingen, maar ook door een andere manier van werken in het dagelijkse proces. Hieronder vindt u een overzicht daarvan.

 Toepassen van leefcirkels

Bewegingsvrijheid voor de cliënten is belangrijk voor Livio. Met name voor cliënten van psychogeriatrische (PG) woongroepen. Livio past dwaaldetectie toe voor de leefcirkels van cliënten. Het doel is cliënten maximale bewegingsvrijheid te geven binnen de muren van het gebouw en de omliggende tuinen.

GPS-tracker pilot

Livio begint binnenkort met een GPS-tracker pilot. Dit systeem is geschikt voor cliënten die nog in staat zijn zelfstandig een wandeling te maken buiten het gebouw. De zorg bepaald in overleg met de arts en familie of de betreffende cliënt deze vrijheid aan kan.

Met een GPS-tracker kan de cliënt vervolgens op pad. Zolang de cliënt de tracker bij zich houdt, kunnen de zorgverleners de cliënt op afstand via de computer volgen. Als de cliënt het niet meer weet, dan kan deze op een knop drukken.

Zorgverleners kunnen op een beeldscherm zien waar de cliënt staat en kunnen via spreek-/luisterverbinding uitleg geven waar de cliënt naar toe moet lopen.

Digitale sloten op kritieke toegangsdeuren

Wiedenhof gebruikt digitale sloten bij de hoofdingangen van het gebouw, bij alle toegangsdeuren van de zorgafdelingen, naar de bergingen, trappen of naar het appartement.

Er hangt een sluitplan aan, waarbij de ene medewerker meer rechten heeft dan een andere. Verpleegkundigen kunnen bijvoorbeeld in de medicijnkamer komen.

Een cliënt kan alleen de woongroepen op en heeft de vrijheid om deze te betreden, maar krijgt alleen toegang tot het eigen appartement.

De klink hiervan activeert als de cliënt binnen een bepaalde cirkel komt. Ben je niet bij de goede deur dan activeert de klink niet en kan de cliënt niet naar binnen.

TV via het netwerk

Televisie kijken doen de cliënten over het ICT-netwerk. Het is nu mogelijk om meerdere apparaten met een TV te verbinden waardoor er voor de gebruikers meerdere mogelijkheden zijn.

Telefonie over WiFi

Ook de smartphones van alle medewerkers gaan over het WiFi netwerk. Dect of vaste telefoons zijn er niet en men gebruikt ook geen private GSM-netwerk.

Verpleegoproepsysteem

Er is een verpleegoproepsysteem van Avics toegepast. Twee uitgangspunten waren hier van belang: het moet een open source verpleegoproepsysteem zijn en de zorgverleners moeten gebruik maken van 1 device. Door de indeling van het gebouw en het verpleegoproepsysteem hebben de zorgverleners meer tijd gekregen om aandacht aan de cliënten te besteden.

Het toestel is een Samsung X-cover en is door Avics aangepast waardoor het niet mogelijk is om een toestel in de vliegtuigstand te zetten, maar altijd inzetbaar is. Met de app is het mogelijk om live beelden van de huiskamers te streamen.

Is een zorgverlener bezig bij een cliënt dan kan deze tussentijds een kijkje nemen hoe de situatie in een huiskamer is. Dit geeft meer rust bij de cliënten en zorgverleners.

Cameratoezicht (geanonimiseerd), dwaaldetectie en brandalarm

Op het device van een zorgverlener komt brandmelding, dwaaldetectie en alarmering van het verpleegoproepsysteem binnen. Met de alarmering komt een klein videofragmentje mee. Geen livestream en dit fragmentje wordt alleen met een alarmering meegestuurd.

Ze kunnen dan de urgentie bepalen. Het neemt stress weg, zorgt voor rust en als het niet nodig is wordt de cliënt niet gestoord. Voorheen was dit met “wakende ogen wel het geval”. De camerabeelden zijn geanonimiseerd zodat de privacy van de cliënt gewaarborgd is.

Videotoegang

Bij binnenkomst in het gebouw gaan overdag eerst de twee buitenste schuifdeuren open. Na betreding kun je je melden via een video- en meldsysteem die de zorgcentrale op afstand bedient. De zorgcentrale kan bezoekers toegang geven tot het gebouw. Familieleden kunnen ten alle tijden het gebouw betreden met een ‘’keytag’’ of een toegangscode.

ECD (Elektronisch Cliënten Dossier)

Bij Livio werken ze multidisciplinair. Dat wil zeggen dat thuiszorgmedewerkers ook in woonzorgcentra kunnen werken en andersom.

Van 2 verschillende pakketten één geïntegreerd ECD maken is de opdracht die nu samen met Philips in ontwikkeling is.

Robotica

Bij Livio vinden ze dat robotisering een ontwikkeling is die steeds verder gaat. Het zal de zorg niet vervangen, maar wel ondersteunen.

Op dit moment passen ze robotica toe in de vorm van snoezelrobots (zeehondjes) en de robotrollator Lea. Van de laatste zijn er twee aangeschaft. Vooral het geschikt maken voor de gebruikers is een belangrijk proces.

Livio zet ze in voor meerdere cliënten die elk hun eigen looppatroon hebben en deze stellen ze per gebruiker in. Een Lea is een verrijking voor de cliënten en ze verminderen de benodigde inzet van zorgverleners waardoor een cliënt zelfstandiger opereert.

Logistieke verbeteringen ten opzichte van de oude situatie

Op logistiek niveau is er de nodige aandacht besteed aan het verbeteren ten opzichte van de oude situatie.

Er gaat van alles van en naar de zorglocaties: maaltijden, apparatuur, materialen enz. Het tot dan gevoerde proces is tegen het licht gehouden en daar viel de nodige winst te halen.

Er zijn een aantal ontkoppelpunten vastgesteld, ofwel tot hoever in het logistiek proces de levering doorgaat. De ene leverancier levert nu tot in het magazijn en de andere aan de voordeur van de woongroep. Door de wijzigingen komen de leveranciers niet verder dan noodzakelijk is.

De Wiedenhof heeft daarom een klein magazijn. Verder is er bij de voordeuren van de woongroepen een aparte berging voor schone en vuile was die van 2 kanten benaderbaar is. Vanaf de woongroep door het personeel en vanaf de gang door de leverancier. Bij de appartementen past men deze werkwijze ook toe.

Vanaf de gang kan het personeel de doorgeefkast van het appartement vullen en de cliënt kan in het appartement de doorgeefkast openen om de benodigde spullen er uit te halen. Cliënten stoor je op deze manier niet. Door zo het logistieke proces in te richten kwamen er een aantal FTE vrij die Livio elders in de organisatie inzet.

Logistiek gezien is er nu sprake van een efficiënt proces.

De eerste ervaringen zijn erg positief

De cliënten zijn lovend over de appartementen, de overige ruimtes en de zorg die ze krijgen. De zorgverleners zijn zeer te spreken over hun nieuwe werkplek. Met name in het verpleegoproepsysteem is veel tijd gestoken.

Er zijn uitvoerige gesprekken gevoerd met de eigen zorgverleners en er zijn meerdere werkbezoeken geweest bij andere zorgorganisaties die al een dergelijk systeem gebruiken. Alle plussen en minnen hebben de nodige aandacht gekregen voordat er een beslissing is genomen.

Door de indeling van het gebouw en de inbreng van de juiste technologie blijkt het in de dagelijkse en nachtelijke praktijk goed te werken. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met leveranciers dat op meerdere momenten per week geleverd wordt. Daardoor zijn minder voorraden en opslagruimten nodig.

Ann Blaaupot (AB), ICT-manager bij Livio:

“Een aantal activiteiten binnen de zorg zijn nu anders ingevuld. Omdat technologie de zorgverlener ondersteunt is er minder inzet van de zorgverleners nodig. Deze worden op andere plekken weer ingezet. Na 3 á 4 maanden na de opening van het eerste deel waren de cliënten en medewerkers lovend. Het voelt kleinschalig aan en niet groot”.

Het centrum van de wijk

Na de opening is de focus eerst gericht op het stroomlijnen van de zorgprocessen, maar Wiedenhof moet uitgroeien tot het centrum van de wijk. Interactie tussen de cliënten van Wiedenhof, wijkbewoners en overige bezoekers is het doel.

Buurtbewoners of andere bezoekers kunnen maaltijden of een drankje nuttigen in het Grand Café. Ook kan er gebruik worden gemaakt van een praktijk voor o.a. ergo-, fysiotherapie, diëtiek en logopedie.

Een aantal andere initiatieven liggen al klaar om toe te passen. Voor post en pakketjes zal de aanwezige winkel fungeren als afhaal- en brenglocatie en er komt een stomerijvoorziening.

Een ander mooi initiatief is de aanleg van een moes- en kruidentuin. Het idee is om deze tuinen samen met wijkbewoners te realiseren en onderhoud: Livio zorgt voor de ruimte die nodig is en de wijkbewoners zullen samen met de cliënten van Wiedenhof de tuin onderhouden.

Bouwen is een leerproces

De hele bouwfase is een intensief leerproces voor Livio geweest. Leasons learned worden nu meegenomen bij volgende projecten om deze goed te laten verlopen. Op tijd de juiste partners benaderen en mee laten denken in het totale proces is belangrijk.

Naast de eigen interne gesprekspartners heb je het dan over bouw gerelateerde onderwerpen en allerlei typische zorgtoepassingen wat moet samenkomen in één compleet zorggebouw.

Belangrijk is dat er flexibele partners deelnemen aan zo’n traject. Tijdens het bouwproces zijn er een aantal wijzigingen geweest waardoor de leveranciers hun planning moesten omgooien om de werkzaamheden gerealiseerd te krijgen. Het is allemaal gelukt omdat de zij zich flexibel hebben opgesteld.

Inbreng van Brite tijdens het bouwproces van De Wiedenhof

In eerste instantie zou de installateur het WiFi-netwerk aanleggen, maar aangezien Livio op alle locaties gebruikt maakt van de oplossingen van Brite zou dat niet logisch zijn.

Het programma van eisen was bekend en is aan Brite overhandigd om het netwerk te verzorgen.

Op basis van de tekeningen is er een ontwerp gemaakt die getoetst is toen de muren er stonden. Hierna kwam het definitieve ontwerp welke geïmplementeerd werd.

De installateur was verantwoordelijk voor het leggen van de kabels waarna de MER, SER’s, switches, accesspoints en overige hardware door Brite zijn geïnstalleerd.

Thijs Tekkelenburg (TT), Programmamanager Vastgoed bij Livio:

“Dit bouwtraject is heel goed gegaan. Vanaf het begin is er pro-actief meegedacht door Brite. Wij zijn daarin volledig ontzorgd en zijn bij de hand genomen om ervoor te zorgen dat alles goed liep, ook als er een tegenslag was. Ik had daar geen omkijken naar, maar werd wel goed op de hoogte gehouden”.

AB:

“Kennis is doorlopend gedeeld. Er werd goed samengewerkt. Kritische vragen werden gesteld na goed geluisterd te hebben naar de wensen van Livio. Dit schiep helderheid”.

Mathijs Hoogerbrugge (MH), projectleider van Brite:

“Het is een project geweest met erg veel dynamiek in de planning en de samenwerking met diverse partijen met hun voorzieningen zoals Linthorst installatietechniek, Dura Vermeer, Voskamp installatietechniek, Avics en uiteraard Livio zelf. Met z’n allen hebben we er voor gezorgd dat de vaart er in bleef”.

“Wij hebben iedere keer een stapje extra gedaan en waren aanwezig op het moment dat er ondersteuning nodig was. In geen enkele vorm hebben wij nagelaten tijdig te handelen, Bij het inhuizen van de cliënten bijvoorbeeld was het niet noodzakelijk dat wij aanwezig zouden zijn. Dit hebben we wel gedaan om te zorgen voor een vlekkeloos verloop”.

TT: “Vooral de communicatie tijdens het hele bouwproces is duidelijk geweest, daar viel bijna geen speld tussen te krijgen. Komende werkzaamheden werden tot in de puntjes uitgelegd en naderhand bevestigd per email.

De expertise van Brite heeft er voor gezorgd dat ze veel werk op zich hebben genomen of uit het vuur hebben gehaald voor Livio. De ICT-wereld is vrij specialistisch, als het echt over de techniek ging, de bitjes en de bytes, dan regelde de projectleider dat”.

MH: “In eerste instantie was er globale dekking ingemeten. Ten tijde van de gesprekken is er bijgestuurd naar volledige dekking op basis van de eisen die Livio heeft gesteld aan de wireless infrastructuur. Het doel was en is om optimale voorzieningen te bewerkstelligen voor alle mobiele zorgapparatuur”.

TT: In het definitieve plan stonden meer accesspoints dan de installateur in eerste instantie had aangegeven in z’n prognose. Nu het hangt en werkt is er sprake van een goede dekking. Dit is weer van belang voor bijv. het verpleegoproepsysteem, de dwaaldetectie of het datanetwerk. We vroegen om een systeem wat klaar is voor de toekomst en dat is er nu”.

AB: “Vanaf het moment dat ik bij Livio kwam viel mij op dat de WiFi goed geregeld was. Dat is bij Wiedenhof nogmaals bevestigd ondanks alle nieuwe toepassingen die ze hier gebruiken”.

TT: “Ook de nazorg ging goed, hier zijn we goed in ondersteund. Op een gegeven moment waren er problemen met telefoons die offline gingen. Engineers van Brite zijn hiervoor langs geweest en hebben alles extra getest. Er is netjes teruggekoppeld wat de bevindingen waren. Er zijn nu geen meldingen meer van haperende telefoons”.

“Ik zou zo snel niet iets kunnen bedenken wat Brite beter had kunnen doen. Als het bij ieder project zo gaat, dan zou dat geweldig zijn. Een verbeterpunt voor onszelf zou kunnen zijn om Brite eerder in het project te betrekken. Binnen onze interne processen proberen we de besluitvorming sneller te laten gaan voordat we aan een project beginnen. We moeten zorgen dat we alles inzichtelijk hebben zodat we niet voor verassingen komen te staan”.

“De verdere dienstverlening van Brite vertaalt zich in korte lijntjes en we hebben nooit het idee dat het veel moeite is. Als er al problemen zijn met apparaten die gebruik maken van het netwerk, dan melden we dat bij Brite. We krijgen vaak de mededeling dat Brite contact opneemt met de leverancier of dat de leverancier contact kan opnemen zodat wij er niet tussen hoeven te zitten. Ik kijk alleen vanaf de zijkant toe hoe ze het oplossen”.

MH: “In dit project zijn wij geen leverancier geweest, maar partner van Livio. Iedere keer is er goed contact geweest en hebben wij onze adviezen en feedback gegeven op aandachtspunten in de aanleg, het creëren van de randvoorwaarden of als het nodig was out-of-the-box meedenken bijvoorbeeld het aanpassen van het dekkingsplan ten bate van de installateur.

Er is een mooi stuk techniek geplaatst dat precies doet wat Livio ervan verwacht. Persoonlijk ben ik er trots op hoe wij dit als team hebben uitgevoerd”

Vervolg interview:

TT: “We zijn nu bezig met de toekomst en met vernieuwingen van het strategisch vastgoedplan voor de komende 5 jaren. Wat willen we met welke locatie en hoe denkt in sommige gevallen de verhuurder er over? We houden de ontwikkelingen in de zorg en technologie goed in de gaten en anticiperen hier op. Op deze manier kunnen we de juiste beslissingen nemen zodat we Livio breed de juiste zorg aan onze cliënten blijven bieden en onze zorgverleners goed toegerust zijn met de juiste middelen en kennis”.

AB: “De toekomstige werkomgeving van de zorgverleners bestaat uit 1 of maximaal 2 devices. Centralisatie en schaalbaarheid zijn hierin erg belangrijk. De rol van IT in de zorg van de toekomst zal groter worden. Alles wordt smart. Met big data kun je betere sturingsinformatie aanleveren aan cliënten, zorgverleners en het management. Hierdoor zal de IT-afdeling gaan groeien. Je krijgt meer vraag waarop je je aanbod op aanpast. Vraag en aanbod worden op elkaar afgestemd zodat hiertussen een goede balans ontstaat.

“Vinden van goed personeel is bij Livio net zo’n aandachtspunt als in andere delen van Nederland. Livio wil goed voorbereid zijn op het toekomst waarbij IT wil automatiseren en innoveren. Domotica en robotica zullen hier een grote rol in spelen. Zoals gezegd zullen deze ondersteunend zijn aan het personeel”.

“Wiedenhof is een voorbeeld locatie voor verdere verbouwingen en nieuwbouw plannen van Livio. Er zullen altijd nieuwe technologische toepassingen komen die om een andere benadering vragen, maar dit is ons voorbeeld.”

Namens Brite willen wij Livio bedanken in het in ons gestelde vertrouwen. Alle cliënten, zorgverleners en overige medewerkers wensen wij een fijne woon- en werkplek toe. Wiedenhof is een zorglocatie geworden waar Livio met recht trots op kan zijn! 

Interesse in wat Brite voor uw zorginstelling kan betekenen?

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek >

Of bekijk meer klantcases & referenties binnen de zorg >

Ook interessant