Dé WiFi & ICT specialist voor het onderwijs & de zorg

Snelste oplevering ooit én tevreden gebruikers bij Ds Pierson College

Deel dit bericht

“Modern, leerlinggericht en goed onderwijs. Daar staat het ds. Pierson College voor. Leerlingen kunnen bij ons een vmbo-t, havo of een atheneumopleiding volgen. Met zo’n 1640 leerlingen zijn we een grote school, maar toch een school waar je gezien en gekend wordt.
 
Het is van groot belang dat we de leerlingen voorbereiden om te leven, leren en werken in een digitale en meer internationale omgeving. Dat vraagt actief kennismaken met taal, cultuur en leefgewoonten om ons heen, maar ook vaardigheden en een nieuwsgierige én positief kritische houding.”
 
6 zinnen op de website van het Ds. Pierson College. Zinnen die goed weergeven hoe zij modern digitaal onderwijs zien. Wij vinden het prachtig dat we daar via onze ICT-infrastructuur iedere dag ons steentje aan bijdragen.

Gisteren was de oplevering van 3 trajecten:

1.     Noodstroomvoorziening
2.     Nieuwe Core- en Edgeswitches
3.     Upgrade van de firewall
 
Het opleveringsgesprek via Teams duurde slechts 10 minuten, zo weinig tijd was er nodig om de opdrachten na te lopen. In de voorjaarsvakantie voerden we de trajecten uit. De nazorg was nihil door de goede voorbereiding vanuit beide partijen in de informatievoorziening naar elkaar, ofwel: een vlekkeloze uitvoering.
 
Het belangrijkste: tevreden gebruikers bij “De Pierson”!
 

Ook interessant