Dé WiFi & ICT specialist voor het onderwijs & de zorg

inloggen draadloos netwerk duurt lang

Deel dit bericht

Een educatieve instelling in Brabant heeft afgelopen jaar een professioneel Cisco wireless netwerk aangelegd met ruim 80 moderne managed accespoints en een compleet herzien LAN netwerk. Er was fors geïnvesteerd in een professionele infrastructuur. Echter de deceptie was groot; na oplevering van het moderne wireless netwerk klaagde de school voortdurend over een zeer traag verlopend inlogproces.

De inlogtijd van een notebookkar in een klas duurde gemiddeld 12 minuten. Bij een lestijd van 50 minuten een onwerkbare situatie !!

De oorspronkelijke Cisco Gold partner had in het afgelopen jaar, na de eerste oplevering nog eens 400 uur aan extra meerwerk en ondersteunings-uren gespendeerd (= 40.000,– euro aan declarabele uren volgens hen) zonder enig zicht op verbetering voor de school !!!

De IT afdeling heeft na een lange periode van ergernis uiteindelijk Brite ingeschakeld als “wireless problemsolver”.

Trage inlogprocedure door ontwerpfouten in wifi netwerk

Initieel werd een slechte Radiusafhandeling als mogelijk verdachte bron van de problemen aan ons medegedeeld.
Twee wireless experts van Brite hebben dit onderzocht en in 1 dag een scala aan ontwerpfouten geconstateerd in het wireless netwerk. Met een correctie en optimalisatie van de inrichting is de inlogprocedure met 600% verbeterd. Het inloggen is hierdoor gereduceerd naar ca. 2 minuten, hetgeen bijna vergelijkbaar is met het vaste netwerk.

Brite lost wireless problemen op

Voor minder dan 10% van de kosten, zijn alle problemen in één dag opgelost, nadat men eerst een jaar aan het lijntje is gehouden door een automatiseerder die heel veel verstand heeft van “gewone” netwerken en managed services. Wireless is echter een compleet ander vakgebied en daar moet je in gespecialiseerd zijn. Hier zakte de gecertificeerd gold partner danig door het ijs…

Moraal van het verhaal: Huur eens een expert van Brite in voor een second opinion. Mogelijk kan uw draadloze verbinding dan ook eens echt tonen wat het in zijn mars heeft.

** Deze maand zijn er tenminste nog 3 vergelijkbare projecten door ons op deze wijze vlotgetrokken.

Resultaat: Er zijn 3 erg gelukkige klanten …. en er zijn 2 automatiseerders die er ook veel van hebben geleerd en nu deelnemen aan het Brite resellerprogramma.

Er is één installateur die gewoon op de oude voet verder gaat…met ontevreden klanten en niet betaalde facturen.

Ik hoop voor de eindgebruikers die dit lezen dat ze zaken doen met de eerste categorie resellers die via het Brite Wireless Resellerprogramma gebruik kunnen maken van de wireless experts van Brite (en gewoon lekker kunnen werken met hun wireless tablet of notebook.)

Voor de resellers is het ook prettig, tevreden klanten betalen gewoon hun factuur.

 

Ook interessant